Oleo Dorato

Galleria video

Olive oil manufactory - OLEO DORATO

Olive oil manufactory - OLEO DORATO

24.04.2017

Take a look how long the olive oil production takes. don't complain for high prices per liter as there are 7-8 kilograms needed to make a one liter of olive oil. to pick a kilogram of olives by hand it takes about 30-40 minutes

Proizvodnja maslinovog ulja / Olive oil manufacturig

Proizvodnja maslinovog ulja / Olive oil manufacturig

17.05.2017

Poslje berbe najkasnije od 24h, masline treba pretvoriti u extra djevičansko maslinovo ulje. Postupak kreće od odvajanja ventilatorom, lišća i ostale štetne tvari od maslina koje bi mogle utjecati na kakvoču maslinovog ulja. Zatim pranje maslina do 3 puta sa čistom vodom. Nakon pranja prelaze u dio mašine, na meljenje istih. Postupak meljavine traje od prilike jedan sat, razlog je taj što se tek tada ulje postepeno počinje odvajati od mesa i koštice. Kroz par cijevi smijesa ide u centrifugu, koja odvaja meso, ulje, vodu i kominu tj. kruti dio što zaostaje nakon cijeđenja ili tiještenja masline. Mješavina ulja i vode koja izlazi iz vertikalne centrifuge, još jednom se odvaja u separatorima posebno namjenjenim za to, a specijalni separatori Alfa Laval koje koristimo poz